جستجو
شنبه, آبان 26, 1397..:: منوی عمودی » بازارچه مرزی::..  ورود به سايت
    چاپ   

بازراچه مشترك مرزي رازي خوي

اين بازارچه با مساحتي برابر 8000 متر مربع در 70 كيلومتري شهرستان خوي  )بخش قطور ) و در همسايگي استان وان تركيه در محل روستان مرزي رازي كه منطقه اي كوهستاني مي باشد واقع گرديده است . بازارچه رازي داراي 34 غرفه بوده و داراي سالن غذاخوري ، نمازخانه ساختمان اداري و آب و برق و تلفن مي باشد . راه ارتباطي منتهي به بازارچه از طرف ايران قسمتي آسفالت و قسمتي خاكي است ولي از طرف تركيه آسفالته مي باشد .

به دليل كوهستاني بودن منطقه بويژه در فصول سرد سال و مواقع بارندگي مشكلاتي در زمينه راههاي ارتباطي بازارچه ايجاد مي گردد . در حال حاضر در اين بازارچه 2 تعاوني مرزنشيني با 500 نفر عضو و يك نفر بصورت پيله وري مشغول فعاليت مي باشند تا قبل از تشكيل تعاوني هاي مرزنشيني ، در رابطه با واردات كالاهاي داراي ارزش بالا به دليل فعاليت انفرادي و محدوديت سقف پيمان ، پيله وران با مشكلات عديده اي مواجه بودند كه با تأسيس و آغاز به كار شركتهاي تعاوني مرزنشيني اين مشكل بازارچه ها رفع شده و موجب رونق مبادلات گرديده است
.

تاریخچه ی گمرک خوی
شهرستان خوي به دليل همسايگي با دو كشور تركيه و نخجوان آذربايجان  از گذشته داراي اهميت بسيار بوده بطوريكه در طول تاريخ دره قطور ( جاده خوي به رازي ) و دره الند اين شهرستان از اهميت خاصي برخوردار بودند بطوريكه پيش از اسلام شاخه اي از بزرگراه معروف به جاده ابريشم كه شرق و غرب را بهم وصل ميكرد از شهرستان خوي ميگذشته است و همچنين بزرگراهي كه عربستان را به ماوراء خزر و ارس و اردبيل و مركز آذربايجان وصل ميكرد از خوي عبور ميكرد و مسير كاروان هاي تجاري بعد از گذر از قزوين در حوالي شهرزنجان به دو انشعاب يكي از سمت شمال به اردبيل و ديگري از طريق زنجان به تبريز و خوي و به تركيه وصل مي شده است .
سابقه وجود گمرك در شهرستان خوي به سال هاي خدمت مستشاران بلژيكي در گمركات ايران ميرسد بطوريكه در سال هاي 1292و 1293 شمسي آقايان دهم و پيره روساي گمرك خوي بودند و اين گمرك پس از وقفه اي حدود يك قرن مجددا در اواخر سال 1378 با تعداد 29 پست سازماني مصوب فعاليت خود را با انجام رويه هاي صادرات - قضائي و واردات براي شركت هاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران و تخليه و بارگيري كالاي ترانزيتي خارجي و صادراتي از طريق ايستگاه راه آهن سلماس شروع و پس از آن بمرور زمان اين گمرك به حيطه فعاليت خود افزوده بطوريكه در حال حاضر اين گمرك با توابع خود ( گمركات رازي و بازارچه رازي ) با ايجاد پست عامل ذيحسابي و مستقر كردن عامل ذيحسابي از سال 1380 در اين گمرك بعنوان يك گمرك مستقل اجرائي عمل مينمايد .
از نظر تاسيساتي اين گمرك در سال 1380 زمين با عرصه 16500 متر مربع و اعياني 2800 مترمربع بصورت سوله جهت ساخت ساختمان اداري و سازماني اين گمرك در شهرستان خوي خريداري نموده است . گمرك شهرستان خوي به علت نزديكي راه ارتباطي با دو كشور همسايه و وجود منابع در امر توليد ات و كشاورزي از اهميت ويژه برخوردار بوده و بزودي ميتواند بعنوان يكي از گمركات بزرگ و مهم كشور تاثير گذار باشد . گمرك خوي تا گمرك رازي 75 كيلومتر و از رازي تا شهرستان وان مركز استان وان تركيه حدود 80 كيلومتر فاصله دارد .
گمرك مرزي رازي:
گمرك مرزي رازي در فاصله 75 كيلومتري با شهرستان خوي و در مرز ايران باكشورتركيه قرارداردكه درسال 1351 به عنوان گمرك مرزريلي مجازتعيين و ورود وخروج كالاازطريق آن مرزتوسط راه آهن انجام ميگيرد . گمرك مرزي رازي تاسال 1375 زيرنظر گمركات تبريزاداره مي شد ولي پس ازآن ازگمركات استان آذربايجان شرقي جداوزير نظرگمرك اروميه وبااستقرار گمرك خوي درسال 1379 زيرنظر گمرك خوي وبصورت شبانه روزي به فعاليت خود ادامه مي دهد .گمرك رازي درحال حاضربه عنوان گمرك مرزي مقصد ترازيت داخلي وخارجي انجام وظيفه می نماید .غيرازورود وخروج كالا گمرك مرزي رازي درامرورود وخروج مسافرنيزفعاليت مي نمايد . 
بازارچه مرزي رازي:
بازارچه مرزي رازي درفاصله 83كيلومتري شهرستان خوي ودرنقطه صفرمرزايران باكشورهمسايه تركيه قرارداردكه به عنوان يكي ازبازارچه هاي مصوب ازسال 1374 تحت نظارت گمرك مرزي رازي وگمرك خوي با 36 غرفه ومحوطه آسفالت داراي ساختماني دوطبقه كه همكاران فرمانداري وگمرك درآن مستقرمي باشند ودرامرصادرات وواردات برابرمقررات مربوطه انجام وظيفه مي نمايند اين بازارچه باشهرستان وان (مركزاستان وان تركيه )حدود 80كيلومتر فاصله دارد .

 

بازراچه مشترك مرزي رازي خوي

اين بازارچه با مساحتي برابر 8000 متر مربع در 70 كيلومتري شهرستان خوي  )بخش قطور ) و در همسايگي استان وان تركيه در محل روستان مرزي رازي كه منطقه اي كوهستاني مي باشد واقع گرديده است . بازارچه رازي داراي 34 غرفه بوده و داراي سالن غذاخوري ، نمازخانه ساختمان اداري و آب و برق و تلفن مي باشد . راه ارتباطي منتهي به بازارچه از طرف ايران قسمتي آسفالت و قسمتي خاكي است ولي از طرف تركيه آسفالته مي باشد .

به دليل كوهستاني بودن منطقه بويژه در فصول سرد سال و مواقع بارندگي مشكلاتي در زمينه راههاي ارتباطي بازارچه ايجاد مي گردد . در حال حاضر در اين بازارچه 2 تعاوني مرزنشيني با 500 نفر عضو و يك نفر بصورت پيله وري مشغول فعاليت مي باشند تا قبل از تشكيل تعاوني هاي مرزنشيني ، در رابطه با واردات كالاهاي داراي ارزش بالا به دليل فعاليت انفرادي و محدوديت سقف پيمان ، پيله وران با مشكلات عديده اي مواجه بودند كه با تأسيس و آغاز به كار شركتهاي تعاوني مرزنشيني اين مشكل بازارچه ها رفع شده و موجب رونق مبادلات گرديده است
.

تاریخچه ی گمرک خوی
شهرستان خوي به دليل همسايگي با دو كشور تركيه و نخجوان آذربايجان  از گذشته داراي اهميت بسيار بوده بطوريكه در طول تاريخ دره قطور ( جاده خوي به رازي ) و دره الند اين شهرستان از اهميت خاصي برخوردار بودند بطوريكه پيش از اسلام شاخه اي از بزرگراه معروف به جاده ابريشم كه شرق و غرب را بهم وصل ميكرد از شهرستان خوي ميگذشته است و همچنين بزرگراهي كه عربستان را به ماوراء خزر و ارس و اردبيل و مركز آذربايجان وصل ميكرد از خوي عبور ميكرد و مسير كاروان هاي تجاري بعد از گذر از قزوين در حوالي شهرزنجان به دو انشعاب يكي از سمت شمال به اردبيل و ديگري از طريق زنجان به تبريز و خوي و به تركيه وصل مي شده است .
سابقه وجود گمرك در شهرستان خوي به سال هاي خدمت مستشاران بلژيكي در گمركات ايران ميرسد بطوريكه در سال هاي 1292و 1293 شمسي آقايان دهم و پيره روساي گمرك خوي بودند و اين گمرك پس از وقفه اي حدود يك قرن مجددا در اواخر سال 1378 با تعداد 29 پست سازماني مصوب فعاليت خود را با انجام رويه هاي صادرات - قضائي و واردات براي شركت هاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران و تخليه و بارگيري كالاي ترانزيتي خارجي و صادراتي از طريق ايستگاه راه آهن سلماس شروع و پس از آن بمرور زمان اين گمرك به حيطه فعاليت خود افزوده بطوريكه در حال حاضر اين گمرك با توابع خود ( گمركات رازي و بازارچه رازي ) با ايجاد پست عامل ذيحسابي و مستقر كردن عامل ذيحسابي از سال 1380 در اين گمرك بعنوان يك گمرك مستقل اجرائي عمل مينمايد .
از نظر تاسيساتي اين گمرك در سال 1380 زمين با عرصه 16500 متر مربع و اعياني 2800 مترمربع بصورت سوله جهت ساخت ساختمان اداري و سازماني اين گمرك در شهرستان خوي خريداري نموده است . گمرك شهرستان خوي به علت نزديكي راه ارتباطي با دو كشور همسايه و وجود منابع در امر توليد ات و كشاورزي از اهميت ويژه برخوردار بوده و بزودي ميتواند بعنوان يكي از گمركات بزرگ و مهم كشور تاثير گذار باشد . گمرك خوي تا گمرك رازي 75 كيلومتر و از رازي تا شهرستان وان مركز استان وان تركيه حدود 80 كيلومتر فاصله دارد .
گمرك مرزي رازي:
گمرك مرزي رازي در فاصله 75 كيلومتري با شهرستان خوي و در مرز ايران باكشورتركيه قرارداردكه درسال 1351 به عنوان گمرك مرزريلي مجازتعيين و ورود وخروج كالاازطريق آن مرزتوسط راه آهن انجام ميگيرد . گمرك مرزي رازي تاسال 1375 زيرنظر گمركات تبريزاداره مي شد ولي پس ازآن ازگمركات استان آذربايجان شرقي جداوزير نظرگمرك اروميه وبااستقرار گمرك خوي درسال 1379 زيرنظر گمرك خوي وبصورت شبانه روزي به فعاليت خود ادامه مي دهد .گمرك رازي درحال حاضربه عنوان گمرك مرزي مقصد ترازيت داخلي وخارجي انجام وظيفه می نماید .غيرازورود وخروج كالا گمرك مرزي رازي درامرورود وخروج مسافرنيزفعاليت مي نمايد . 
بازارچه مرزي رازي:
بازارچه مرزي رازي درفاصله 83كيلومتري شهرستان خوي ودرنقطه صفرمرزايران باكشورهمسايه تركيه قرارداردكه به عنوان يكي ازبازارچه هاي مصوب ازسال 1374 تحت نظارت گمرك مرزي رازي وگمرك خوي با 36 غرفه ومحوطه آسفالت داراي ساختماني دوطبقه كه همكاران فرمانداري وگمرك درآن مستقرمي باشند ودرامرصادرات وواردات برابرمقررات مربوطه انجام وظيفه مي نمايند اين بازارچه باشهرستان وان (مركزاستان وان تركيه )حدود 80كيلومتر فاصله دارد .

 


    چاپ   

صفحه اصلی
معرفی جاذبه های گردشگری خوی
Search Results
اخبار و رویدادها
اطلاعیه ها
انتخابات
منوی عمودی
معرفی شهرستان
قوانین و مقررات
شماره تماس واحدهای فرمانداری
پرسش و پاسخ
شرح وظا یف
ارتباط با فرماندار
شوراها
روسای ادارات و شماره تلفن تماس
تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد
مشاور جوان فرماندار
امور بانوان
بازارچه مرزی
سایر فرمانداریها
تصاویر
انتخابات
گالری تصاویر
جاذبه های گردشگری خوی
ظرفیت های سرمایه گذاری
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
معرفی شهرستان
تاریخچه شهرستان
جاذبه های گردشگری
فرصت های سرمايه گذاري
طرح شبیه سازی شهر خوی مربوط به سال 1310 ه ش
ملاقات عمومی با فرماندار
سرشماری نفوس ومسکن 95
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard

    چاپ   

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرمانداری ویژه شهرستان خوی می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران