جستجو
شنبه, آبان 26, 1397..:: منوی عمودی » شوراها::..  ورود به سايت
    چاپ   

شورای اسلامی شهرستان خوی
هادی نقیبی ( شورای اسلامی شهر فیرورق ) بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان خوی در شورای اسلامی استان آذربایجانغربی و مهدی معصومی فرد ( نماینده شورای اسلامی شهر ایواوغلی ) بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان خوی و شهرام قاسم نژاد ( نماینده شهر زرآباد ) نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان خوی و صابر شری زاده (نماینده شورای اسلامی شهردیزجدیز) بعنوان منشی شورای اسلامی شهرستان خوی
شوراي اسلامي شهر خوي
رئیس : علیرضا فتحی
اعضاء : 1- سید فتاح کبیری 2- فریده واحدی 3- 
میرعزیز جعفر زاده  4-  ابراهیم آهنگری 5- سجاد چهره آراء 6-  غلامعلی شریف 7- عزیز زینالی 8- معصومه کریمی 9- مهران گلوانی 10- لیلا مکاری رنج دوست 11- علیرضا فتحی  12-غلامحسین قره محمدلو 13- رضا ایماندار
آدرس : شهر خوي
تلفن : 2221065 - 0461
شوراي اسلامي شهر ايواوغلي
رئیس : سید حسین سید صدیق
اعضاء : 1- سجاد حاتمیان 2- جمشید تاتاری 3- نجف صبور 4- مهدی معصومی فرد 5- سید حسین سید صدیق
آدرس : شهر ايواوغلي
تلفن : 2272221 - 0462
شوراي اسلامي شهر فيرورق
رئیس : حسن نصراله پور
اعضاء : 1- هادی نقیبی 2- حسن نصراله پور 3- حسین ملا ابراهیم لو 4- حسین حاجی حسینلو 5- مهدی ارزنلو
آدرس : شهر فيرورق
تلفن : 2234017 - 0462
شوراي اسلامي شهر دیزجدیز

رئیس :رمضان اروجلو

اعضاء : 1- شهریار سبحانلوئی 2- علی اکبر اروجلو 3- صابر شری زاده 4- رمضان اروجلو 5- خانم نجیبه نقی لو

آدرس : شهر دیزجدیز

تلفن : 3364701 - 0461
شوراي اسلامي شهر زرآباد
رئیس : محمد حسین شیردن
اعضاء : 1- فریدون انوری 2- جمال پیری 3- حیدر شهبازی 4- محمد حسین شیردن 5- شهرام قاسم نژاد
آدرس : خوي - بخش صفائيه - شهر زرآباد
شوراي اسلامي شهر قطور
رئیس : احمد علیزاده
اعضاء : 1- احمد علیزاده 2- حسین امینی 3- طیب اسمعیلی 4- ولی حسین زاده 5- حسن حسنلو
آدرس : خوي - بخش قطور - شهر قطور

شوراي اسلامي بخش مركزي خوي
رئیس : خانم منیره گنجعلی
اعضاء : 1- خانم منيره گنجعلي 2- قلی علی محمدلو 3- رضا حسنلو 4- میرمحمد باقر آزاد موسوی 5- کاظم قاسمی
آدرس : خوي - بلوار ولیعصر ساختمان قدیم جاد کشاورزی
تلفن : 2251030-0461

شوراي اسلامي بخش ایواوغلی

رئیس : معصوم قاسمی

اعضاء : 1-معصوم قاسمی 2- بختیار قمری 3- نصیر امام وردیلو 4- ابوطالب علیزاده 5- تیمور محمدباقرلو

آدرس : خوی - بخش ایواوغلی

شوراي اسلامي بخش صفائیه
رئیس : شهرام دودکانلو
اعضاء : 1- شهرام دودکانلو 2- مرادحسین علیزادگان 3- صلح الدین اشرفی 4- مهدی دودکانلو 5- نورالدین حسین زاده
آدرس : خوي - بخش صفائیه

شوراي اسلامي بخش قطور
رئیس : صلح الدین فریدونی
اعضاء : 1- صلح الدین فریدونی 2- محمد علیزاده 3- علی هادیزاده 4- صادق میرزایی 5- بهمن سعدی
آدرس : خوي - بخش قطور

 

شورای اسلامی شهرستان خوی
هادی نقیبی ( شورای اسلامی شهر فیرورق ) بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان خوی در شورای اسلامی استان آذربایجانغربی و مهدی معصومی فرد ( نماینده شورای اسلامی شهر ایواوغلی ) بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان خوی و شهرام قاسم نژاد ( نماینده شهر زرآباد ) نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان خوی و صابر شری زاده (نماینده شورای اسلامی شهردیزجدیز) بعنوان منشی شورای اسلامی شهرستان خوی
شوراي اسلامي شهر خوي
رئیس : علیرضا فتحی
اعضاء : 1- سید فتاح کبیری 2- فریده واحدی 3- 
میرعزیز جعفر زاده  4-  ابراهیم آهنگری 5- سجاد چهره آراء 6-  غلامعلی شریف 7- عزیز زینالی 8- معصومه کریمی 9- مهران گلوانی 10- لیلا مکاری رنج دوست 11- علیرضا فتحی  12-غلامحسین قره محمدلو 13- رضا ایماندار
آدرس : شهر خوي
تلفن : 2221065 - 0461
شوراي اسلامي شهر ايواوغلي
رئیس : سید حسین سید صدیق
اعضاء : 1- سجاد حاتمیان 2- جمشید تاتاری 3- نجف صبور 4- مهدی معصومی فرد 5- سید حسین سید صدیق
آدرس : شهر ايواوغلي
تلفن : 2272221 - 0462
شوراي اسلامي شهر فيرورق
رئیس : حسن نصراله پور
اعضاء : 1- هادی نقیبی 2- حسن نصراله پور 3- حسین ملا ابراهیم لو 4- حسین حاجی حسینلو 5- مهدی ارزنلو
آدرس : شهر فيرورق
تلفن : 2234017 - 0462
شوراي اسلامي شهر دیزجدیز

رئیس :رمضان اروجلو

اعضاء : 1- شهریار سبحانلوئی 2- علی اکبر اروجلو 3- صابر شری زاده 4- رمضان اروجلو 5- خانم نجیبه نقی لو

آدرس : شهر دیزجدیز

تلفن : 3364701 - 0461
شوراي اسلامي شهر زرآباد
رئیس : محمد حسین شیردن
اعضاء : 1- فریدون انوری 2- جمال پیری 3- حیدر شهبازی 4- محمد حسین شیردن 5- شهرام قاسم نژاد
آدرس : خوي - بخش صفائيه - شهر زرآباد
شوراي اسلامي شهر قطور
رئیس : احمد علیزاده
اعضاء : 1- احمد علیزاده 2- حسین امینی 3- طیب اسمعیلی 4- ولی حسین زاده 5- حسن حسنلو
آدرس : خوي - بخش قطور - شهر قطور

شوراي اسلامي بخش مركزي خوي
رئیس : خانم منیره گنجعلی
اعضاء : 1- خانم منيره گنجعلي 2- قلی علی محمدلو 3- رضا حسنلو 4- میرمحمد باقر آزاد موسوی 5- کاظم قاسمی
آدرس : خوي - بلوار ولیعصر ساختمان قدیم جاد کشاورزی
تلفن : 2251030-0461

شوراي اسلامي بخش ایواوغلی

رئیس : معصوم قاسمی

اعضاء : 1-معصوم قاسمی 2- بختیار قمری 3- نصیر امام وردیلو 4- ابوطالب علیزاده 5- تیمور محمدباقرلو

آدرس : خوی - بخش ایواوغلی

شوراي اسلامي بخش صفائیه
رئیس : شهرام دودکانلو
اعضاء : 1- شهرام دودکانلو 2- مرادحسین علیزادگان 3- صلح الدین اشرفی 4- مهدی دودکانلو 5- نورالدین حسین زاده
آدرس : خوي - بخش صفائیه

شوراي اسلامي بخش قطور
رئیس : صلح الدین فریدونی
اعضاء : 1- صلح الدین فریدونی 2- محمد علیزاده 3- علی هادیزاده 4- صادق میرزایی 5- بهمن سعدی
آدرس : خوي - بخش قطور

 


    چاپ   

صفحه اصلی
معرفی جاذبه های گردشگری خوی
Search Results
اخبار و رویدادها
اطلاعیه ها
انتخابات
منوی عمودی
معرفی شهرستان
قوانین و مقررات
شماره تماس واحدهای فرمانداری
پرسش و پاسخ
شرح وظا یف
ارتباط با فرماندار
شوراها
روسای ادارات و شماره تلفن تماس
تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد
مشاور جوان فرماندار
امور بانوان
بازارچه مرزی
سایر فرمانداریها
تصاویر
انتخابات
گالری تصاویر
جاذبه های گردشگری خوی
ظرفیت های سرمایه گذاری
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
معرفی شهرستان
تاریخچه شهرستان
جاذبه های گردشگری
فرصت های سرمايه گذاري
طرح شبیه سازی شهر خوی مربوط به سال 1310 ه ش
ملاقات عمومی با فرماندار
سرشماری نفوس ومسکن 95
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard

    چاپ   

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرمانداری ویژه شهرستان خوی می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران