جستجو
شنبه, آبان 26, 1397..:: منوی عمودی » قوانین و مقررات::..  ورود به سايت
 قوانین و مقررات  چاپ   

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان سایز(KB) دریافت
قانون مديريت خدمات كشوري 311.30 دانلود
قانون اصل 44 171.06 دانلود

 

 

قوانین و آییننامه های حوزه اقتصاد

قانون ماليات بر ارزش افزوده 379.04 دانلود
قانون ساماندهي مبادلات مرزي 80.98 دانلود
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1,714.72 دانلود
قانون مالياتهاي مستقيم 1,563.03 دانلود
قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌ 81.51 دانلود
قانون موافقتنامه بازرگاني بين ايران و تركيه 101.46 دانلود
قانون مقررات صادرات و واردات 239.54 دانلود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1,813.01 دانلود
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان 438.76 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 99.85 دانلود
آيين نامه اجرايي ساماندهي مبادلات مرزي 128.80 دانلود
تصويب‌نامه تعيين مرز تمرچين ‎‎‎به عنوان مرز زميني مجاز بين‌المللي 47.92 دانلود
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 847.29 دانلود
طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس و منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي در ماكو 47.41 دانلود
تصويبنامه ايجاد گمرك رسمي تمرچين پيرانشهر و تجهيز گمرك سردشت 50.88 دانلود

 

قوانين مربوط به مديريت بحران

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 51.71 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 84.48 دانلود

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان سایز(KB) دریافت
قانون مديريت خدمات كشوري 311.30 دانلود
قانون اصل 44 171.06 دانلود

 

 

قوانین و آییننامه های حوزه اقتصاد

قانون ماليات بر ارزش افزوده 379.04 دانلود
قانون ساماندهي مبادلات مرزي 80.98 دانلود
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1,714.72 دانلود
قانون مالياتهاي مستقيم 1,563.03 دانلود
قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌ 81.51 دانلود
قانون موافقتنامه بازرگاني بين ايران و تركيه 101.46 دانلود
قانون مقررات صادرات و واردات 239.54 دانلود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1,813.01 دانلود
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان 438.76 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 99.85 دانلود
آيين نامه اجرايي ساماندهي مبادلات مرزي 128.80 دانلود
تصويب‌نامه تعيين مرز تمرچين ‎‎‎به عنوان مرز زميني مجاز بين‌المللي 47.92 دانلود
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 847.29 دانلود
طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس و منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي در ماكو 47.41 دانلود
تصويبنامه ايجاد گمرك رسمي تمرچين پيرانشهر و تجهيز گمرك سردشت 50.88 دانلود

 

قوانين مربوط به مديريت بحران

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 51.71 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 84.48 دانلود

    چاپ   

صفحه اصلی
معرفی جاذبه های گردشگری خوی
Search Results
اخبار و رویدادها
اطلاعیه ها
انتخابات
منوی عمودی
معرفی شهرستان
قوانین و مقررات
شماره تماس واحدهای فرمانداری
پرسش و پاسخ
شرح وظا یف
ارتباط با فرماندار
شوراها
روسای ادارات و شماره تلفن تماس
تشکل ها و سازمان هاي مردم نهاد
مشاور جوان فرماندار
امور بانوان
بازارچه مرزی
سایر فرمانداریها
تصاویر
انتخابات
گالری تصاویر
جاذبه های گردشگری خوی
ظرفیت های سرمایه گذاری
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
بخشداری ها
بخشداری مرکزی
بخشداری ایواوغلی
بخشداری صفائیه
بخشداری قطور
معرفی شهرستان
تاریخچه شهرستان
جاذبه های گردشگری
فرصت های سرمايه گذاري
طرح شبیه سازی شهر خوی مربوط به سال 1310 ه ش
ملاقات عمومی با فرماندار
سرشماری نفوس ومسکن 95
مدير
تنظيمات سايت
صفحات
وظائف امنيتي
مجوزهاي کاربر
فروشندگان
گزارش عمليات سايت
خبر نامه
مدير پرونده
سطل بازیابی
نمايش صورت عمليات
پوسته ها
مديريت زبان
سازنده سايت
تصديق
Solutions Explorer
ميزبان
تنظيمات ميزبان
پرتال ها
تعريف ماژول
مدير پرونده
فروشندگان
SQL
زمانبندي
مديريت زبان
مديريت جستجو
فهرست ها
مجوزهاي مديران
پوسته ها
What's New
Dashboard

    چاپ   

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir

استان آذربایجان غربی- شهرستان خوی- بلوار عطار نيشابوري- فرمانداری شهرستان خوی

تلفن های تماس : 2-36252701-        044 نمابر :  044-36256808

آدرس پست الکترونیکی: Info@khoy-ag.ir


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرمانداری ویژه شهرستان خوی می باشد.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران